Magnetbriller for salg! Sponse nettstedet?

Annonser

 

FILM


1. Hvordan flå en hjort!

2. Bukkejakt

Ønsker du å gi et bidrag? Doner valgfritt beløp!

Behandling av slaktet from Bjarne Netland on Vimeo.

Ønsker du å gi et bidrag? Doner valgfritt beløp!

Roe buck hunting from Bjarne Netland on Vimeo.

Åpne jakt-kalenderen her!

Norsk jakt-kalender

Skarver     F.o.m T.o.m 
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke 01.10. 30.11.
All storskarv Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 01.10. 30.11.
Storskarv
Ungfugl med hvit buk
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelagfylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. 01.10. 30.11.
Andefugler      
Kortnebbgås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er arten fredet    
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Grågås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nord for en rett linje fra Børselv til Olderfjord. Videre nord for E6 fra Olderfjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta og videre langs sjøen til Laukvik. Deretter en rett linje til E6 på Isnestoften. Videre nord for E6 fra Isnestoften til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. 21.08. 23.12.
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand Hele landet 10.09. 23.12.
Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 10.09. 23.12.
Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 01.10. 30.11.
Hønsefugler      
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet 10.09. 23.12.
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Vadere og måker      
Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet 21.08. 31.10.
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10.
Rugde Hele landet 10.09. 23.12.
Gråmåke og svartbak Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 28.02./29.02.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 28.02./29.02.
Duefugler      
Ringdue Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 21.08. 23.12.
Spurvefugler      
Gråtrost og rødvingetrost Hele landet 10.08. 23.12.
Nøtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 10.08. 28.02./29.02.
Skjære Hele landet 10.08. 28.02./29.02.
Kråke Hele landet 15.07. 31.03.
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03.
Haredyr      
Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Gnagere      
Ekorn Hele landet 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til beverjakt 01.10. 30.04.
Rovdyr      
Rødrev Hele landet 15.07. 15.04.
Røyskatt Hele landet 21.08. 15.03.
Mår Hele landet 01.11. 15.03.
Grevling Hele landet 21.08. 31.01.
Gaupe Hele landet
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.
01.02. 31.03.
Hjortevilt      
Hjort I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt 01.09. 23.12.
Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt    
  Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok
25.09.

01.09.
31.10.

30.09.
  Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker 10.09. 15.11.
  Oppland fylke
Unntatt: Lunner kommune
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Telemark fylke
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamble, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bø-elva.
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Buskerud fylke
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker 05.10. 31.10.
  Hedmark fylke
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Vest-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord.
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Aust-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Rådyr I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 25.09. 23.12.
Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 10.08. 23.12.
Villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08. 30.09.
Fremmede/introduserte arter      
Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Knoppand (moskusand) Hele landet 21.08. 23.12.
Mandarinand Hele landet 21.08. 23.12.
Fasan Hele landet 01.10. 15.10.
Sørhare og viltlevende kanin Hele landet 10.09. 28.02./29.02.
Beverrotte Hele landet 21.08. 15.05.
Bisamrotte Hele landet 01.04. 31.03.
Mårhund Hele landet 01.04. 31.03.
Villmink Hele landet 01.04. 31.03.
Villsvin Hele landet 01.04. 31.03.
Dåhjort og muflon Hele landet 25.09. 23.12.

Last ned!

Avtale ettersøkshund Boken "Historien om hjorten" Dokumenter til feltkontroll Godkj.-/endring av vald Jakttider i Norge Jegeravgiftskort Samleliste for kontrollerte dyr Samlerapport hjortevilt Skjema "Foresattes samtykke" Skjema for "Sett elg" Skjema for "Sett hjort" Utlånserklæring våpen Vitnemål skyteprøve

For flere skjema:

Dir. for naturforvaltning

Nyttige mobil app's

NJFF's android APP NJFF's Iphone APP ViewRanger GPS Smart Compass Sundroid Norgeskart MAPS.ME YoWindow Vær

Linker!

Feltkontroll-kurs Flått og flue

GPS prosjekt hjort Gamle jaktbilder Instagram-album Andre jaktbilder

Hjortejakt.com Hjortevilt.no Hjorteviltet.no Hjorteviltregisteret Hjorteviltutvalet

inatur

Jakt & Fiske Jeger.no Jegeren.no Jegerprøve Jegerprøven Jegeravgift Jegerregisteret Jegerreg. (linker)

Kammeret.no

Norsk Hjortesenter Norsk Jaktkalender (Lovdata) Norges jeger- og fiske.f.

Scotsport Sporhundsentralen SSB hjortejakt SSB-jaktrapport

Viltkamera NINA

ZEISS retikkel-velger


Været på Karmøy Været på Espevær Været i Etne Været i Risør Været i Røldal Været i Suldal Andre værstasjoner i Norge

Jeg hører gjerne fra deg!

Hei! Jeg heter Bjarne Netland og bor i Norheimskogen nær Haugesund. Jakt og web-design er to av mine interesser, og i bukkejegeren.no får jeg kombinert dette. Nettsiden lager jeg først og fremst av egen interesse, men håper også at andre med jakt- friluftsinteresser finner det verdt å besøke bukkejegeren.no innimellom.

Alle som har nyttige tips til innhold/linker som savnes, eller eventuelle annonsører og andre som ønsker å støtte nettstedet, er hjertelig velkommen til å ta kontakt :-)

  • Austbøvegen 67, 5542 Karmsund

  • Mobil: +47 908 34 303

  • post@bukkejegeren.no